ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของชลิตสา หงษ์ทองเชิญแวะมาชมได้นะคะ

สื่อประเภทวัสดุ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สีที่ใช้ในงานศิลปะ


แม่สีวัตถุธาตุ(Pigmentary Primary)คือ แม่สีที่เกิดจากการผสมกันของวัตถุธาตุที่เกิดจากธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ แร่ธาตุต่าง ๆ
ประกอบด้วย
สีเหลือง
แดง
น้ำเงิน
ทั้ง 3 สี เป็นแม่สีขั้นที่ 1

               สี(Colour)โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ สีที่ได้จากธรรมชาติ และสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีเป็นส่วนที่ช่วยให้สิ่งต่างๆ   ในรูปวาดมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ หรือเหมือนจริงมากขึ้น และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนรูป สีที่เราพบเห็นกันอยู่ในธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเรา เรียกว่า สภาพสีธรรมชาติ

วงจรสีธรรมชาติ
            วงจรสีธรรมชาติ  มี 3 ขั้นตอน คือ
            1. สีขั้นที่ 1(Primary Colures)เรียกว่า แม่สี มี 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง
            2. สีขั้นที่ 2(Secondary Colures)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1อย่างละเท่ากัน ได้สีใหม่ 3 สี คือ สีส้ม สีม่วง และสีเขียว 
            3.สีขั้นที่ 3(Tertiary coolers)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1กับสีขั้นที่ 2ที่อยู่ติดกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีใหม่ 6 สี คือ สีส้มเหลือง สีส้มแดง สีม่วงแดง สีม่งน้ำเงิน สีเขียวน้ำเงินและสีเขียวเหลือง
           

aoy