ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของชลิตสา หงษ์ทองเชิญแวะมาชมได้นะคะ

สื่อประเภทวัสดุ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(web blog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สุจิตตา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553
นางสาวชลิตสา  หงษ์ทอง
                ป.บัณฑิต  หมู่ 2 รุ่น 13                       
ประวัติส่วนตัว

ภูมิลำเนา   119 หมู่ 6 ต.บ้านคา อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  
               
วันเกิด     26/09/2527  
                 
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต
 เอกนิเทศศาสตร์   
      
เบอร์โทร    084-5481727
                 
E-mail       Chlitsa@hotmail.com        

เพื่อนคือ...ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ยิ่งกว่าแฟนก้อว่าได้
ไม่ตามใจมัน ก็ไม่ด่า
แต่ถ้ามันไม่ตามใจเราก็ด่าได้
โดยที่มัน และเราไม่โกรธกัน
เพื่อนเมื่อโกรธกันสามารถกลับมาคืนดีกันได้โดย
ไม่ต้องเก็บความสงสัยว่า
เรื่องที่โกรธกันคืออะไร ผ่านแล้วก็ผ่านไป
               aoy