ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของชลิตสา หงษ์ทองเชิญแวะมาชมได้นะคะ

สื่อประเภทวัสดุ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สีที่ใช้ในงานศิลปะ


แม่สีวัตถุธาตุ(Pigmentary Primary)คือ แม่สีที่เกิดจากการผสมกันของวัตถุธาตุที่เกิดจากธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ แร่ธาตุต่าง ๆ
ประกอบด้วย
สีเหลือง
แดง
น้ำเงิน
ทั้ง 3 สี เป็นแม่สีขั้นที่ 1

               สี(Colour)โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ สีที่ได้จากธรรมชาติ และสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีเป็นส่วนที่ช่วยให้สิ่งต่างๆ   ในรูปวาดมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ หรือเหมือนจริงมากขึ้น และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนรูป สีที่เราพบเห็นกันอยู่ในธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเรา เรียกว่า สภาพสีธรรมชาติ

วงจรสีธรรมชาติ
            วงจรสีธรรมชาติ  มี 3 ขั้นตอน คือ
            1. สีขั้นที่ 1(Primary Colures)เรียกว่า แม่สี มี 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง
            2. สีขั้นที่ 2(Secondary Colures)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1อย่างละเท่ากัน ได้สีใหม่ 3 สี คือ สีส้ม สีม่วง และสีเขียว 
            3.สีขั้นที่ 3(Tertiary coolers)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1กับสีขั้นที่ 2ที่อยู่ติดกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีใหม่ 6 สี คือ สีส้มเหลือง สีส้มแดง สีม่วงแดง สีม่งน้ำเงิน สีเขียวน้ำเงินและสีเขียวเหลือง
           

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(web blog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สุจิตตา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553
นางสาวชลิตสา  หงษ์ทอง
                ป.บัณฑิต  หมู่ 2 รุ่น 13                       
ประวัติส่วนตัว

ภูมิลำเนา   119 หมู่ 6 ต.บ้านคา อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  
               
วันเกิด     26/09/2527  
                 
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต
 เอกนิเทศศาสตร์   
      
เบอร์โทร    084-5481727
                 
E-mail       Chlitsa@hotmail.com        

เพื่อนคือ...ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ยิ่งกว่าแฟนก้อว่าได้
ไม่ตามใจมัน ก็ไม่ด่า
แต่ถ้ามันไม่ตามใจเราก็ด่าได้
โดยที่มัน และเราไม่โกรธกัน
เพื่อนเมื่อโกรธกันสามารถกลับมาคืนดีกันได้โดย
ไม่ต้องเก็บความสงสัยว่า
เรื่องที่โกรธกันคืออะไร ผ่านแล้วก็ผ่านไป
               aoy